metapíxel

Seguro a bordo

Detalles da cobertura:

Este seguro cobre a quen navegue no seguinte buque como tripulante permanente ou temporal (participante), con independencia de que teña un contrato de traballo, se embarque como voluntario ou se reserve unha viaxe:

Nome da embarcación Atila
Número Oficial 13775
Número de Vela TS ESP 746
Número MMSI 224001900
GT/GRT 100
Bandeira España

A Compañía de Seguros indemnizará ao Asegurado polas responsabilidades legais, os custos e os gastos que se incorran en relación e só en relación coa explotación da embarcación asegurada, derivados de sucesos acontecidos durante o período de seguro, como segue:

 

SECCIÓN 1 – ENFERMIDADE, LESIÓN E PERDA DE VIDA

Responsabilidade de pagar os danos ou indemnizacións por lesión, enfermidade ou falecemento, así como os gastos hospitalarios e médicos derivados cando tal responsabilidade xurda durante o tempo de permanencia a bordo do Buque Asegurado. A cobertura estenderase á responsabilidade do Asegurado polos gastos funerarios, incluídos os custos de envío a casa do cadaleito ou as cinzas e os efectos persoais dun membro da tripulación falecido.

 

SECCIÓN 2 – REPATRIACIÓN

Responsabilidade de pagar os gastos de repatriación ocasionados durante o momento do embarque como membro da Tripulación.

 

SECCIÓN 3 – PARO DE SUPLENTES E TRIPULACIÓN

A responsabilidade de pagar os gastos necesariamente ocasionados para enviar un substituto ou para conseguir ou contratar e posteriormente repatriar un substituto para substituír a un membro da tripulación, que falecerá ou quedou atrás como consecuencia de enfermidade, lesión, abandono ou calquera outra causa, cando tales gastos non poderían evitarse razoablemente. Os salarios só serán recuperables como parte dos devanditos gastos cando sexan aboados a un substituto contratado no estranxeiro en espera ou durante a repatriación. A cobertura desta subsección está limitada unicamente a un membro da tripulación identificado na lista de tripulantes da embarcación asegurada no momento do naufraxio ou da perda total e a ningunha outra persoa.

 

SECCIÓN 4 – EFECTOS PERSOAIS

Responsabilidade de pagar a perda ou dano dos efectos persoais dun membro da tripulación a bordo da embarcación asegurada durante a súa operación. Non se realizará ningún pago por roubo ou roubo de efectos persoais de Crew e non haberá recuperación en concepto de diñeiro en efectivo, cheques, metais preciosos ou raros ou pedras, diamantes, obras de arte, antigüidades, obxectos de valor ou obxectos de natureza rara ou preciosa.

 

SECCIÓN 5 – GASTOS DE DESVIACIÓN

Responsabilidade de pagar os custos das taxas portuarias, búnkeres, seguros, almacéns, vínculos e salarios da tripulación, pero excluíndo a perda de beneficios, o aluguer, o flete ou doutro xeito en que incorra o asegurado ao desviar a embarcación asegurada para aterrar ou para obter atención médica para un enfermo. ou membro ferido da Tripulación.

 

Límites da cobertura:

Importe máximo cuberto:
• 100.000.000 EUR por accidente ou suceso, límite único combinado.
• Sublímite de 250.000 EUR relacionado con calquera reclamación de tripulación baixo a xurisdición estadounidense/canadense, calquera accidente ou suceso, límite único combinado.

 

Deducibles:

• 500 EUR en concepto de reclamacións de equipaxe, cada viaxe.
• 1.500 EUR en relación con todas as demais reclamacións, calquera accidente ou suceso.
Cando un accidente dea lugar a reclamacións de distinta natureza, o conxunto de todos os sinistros estará suxeito á franquía máis alta aplicable a calquera tal reclamación.

 

Condicións de uso: (IMPORTANTE)

O P&I de Atyla está destinado a cubrir as operacións do buque contra calquera dano que puidesen causar, isto inclúe a responsabilidade da tripulación profesional e as súas accións a bordo. Pero como o seguro nos dá a oportunidade de incluír a mesma cobertura para participantes e pasaxeiros, aproveitamos esa oportunidade.
Isto non significa que ninguén poida presentar unha reclamación por calquera problema que ocorreu a bordo. O seguro ten que ser usado de forma responsable, e por iso inclúe un conxunto de Franquicias (como se explicou anteriormente).

Ao aceptar a cobertura do noso P&I e non contratar o seu propio seguro para o seu tempo a bordo, está a aceptar as seguintes condicións:

1. No caso de que o sinistro se xere por accidente provocado pola persoa xeradora do sinistro, aboará esa persoa a correspondente franquía.
2. No caso de que a reclamación se xere por accidente provocado pola tripulación profesional de Atyla (e asumida polo capitán), Atyla Ship Foundation aboará a correspondente franquía.

IMPORTANTE: Se non queres estar suxeito a estas franquías, recomendámosche contratar o teu propio seguro de viaxe. Por exemplo, a empresa "TopSail Insurance" ofrece un Política específica de buques altos que custa aproximadamente 31€ para unha viaxe de 7-14 días.

 

Referencias e como xerar unha reclamación:

Dado que calquera reclamación debe vir do asegurado (Atyla Ship Foundation), para evitar o contacto directo de calquera participante ou pasaxeiro non podemos incluír aquí o noso certificado de seguro nin a redacción completa da póliza. Pero a compañía de seguros enviounos esta cotización como proba de seguro:

"A cobertura de seguro descrita anteriormente é proporcionada por 100% Lloyd's Underwriters, A+ rating (S&P), cuxos Termos e Condicións aplicables prevalecerán sobre a súa interpretación".

Se algunha vez precisa xerar algunha reclamación, deberá facelo a través da nosa tripulación ou escribir un correo electrónico a atyla@atyla.org e poñerémonos en contacto co noso corredor para preparar a reclamación.