Vakuutus aluksella

Kattavuuden yksityiskohdat:

Vakuutus kattaa kaikki seuraavalla aluksella vakituisena tai väliaikaisena miehistönä (osallistujana) purjehtivat henkilöt riippumatta siitä, onko heillä työsopimus, tulevatko he vapaaehtoisina alukselle tai ovatko he varanneet matkan:

Aluksen nimi Atyla
Virallinen numero 13775
Purjeen numero TS ESP 746
MMSI-numero 224001900
GT/GRT 100
Lippu Espanja

Vakuutusyhtiö korvaa vakuutetulle vakuutuskauden aikana sattuneista tapahtumista johtuvat oikeudelliset vastuut, kustannukset ja kulut, jotka aiheutuvat vakuutetun aluksen toiminnasta ja jotka liittyvät ainoastaan siihen, seuraavasti:

 

1 JAKSO - SAIRAUS, VAMMAUTUMINEN JA IHMISHENGEN MENETYS

Vahingonkorvaus- tai korvausvelvollisuus loukkaantumisesta, sairaudesta tai kuolemasta sekä niistä aiheutuvista sairaala- ja hoitokuluista, kun tällainen korvausvastuu syntyy vakuutetussa aluksessa olon aikana. Vakuutusturva ulottuu vakuutetun vastuuseen hautauskuluista, mukaan lukien kuolleen miehistön jäsenen arkun tai tuhkan ja henkilökohtaisten tavaroiden kotiin lähettämisestä aiheutuvat kulut.

 

2 JAKSO - KOTIUTTAMINEN

Vastuu kotiuttamiskustannuksista, jotka ovat aiheutuneet miehistön jäsenenä laivalle tulon aikana.

 

3 JAKSO - SIJAISET JA MIEHISTÖN TYÖTTÖMYYS

Velvollisuus maksaa kulut, jotka ovat välttämättömiä sijaisen lähettämisestä tai sijaisen hankkimisesta tai palkkaamisesta ja sen jälkeen palauttamisesta sellaisen miehistön jäsenen tilalle, joka on kuollut tai jäänyt jälkeen sairauden, loukkaantumisen, karkuruuden tai muun syyn vuoksi, jos näitä kuluja ei ole voitu kohtuudella välttää. Palkka on korvattavissa osana mainittuja kuluja ainoastaan silloin, kun se maksetaan sijaiselle, joka on palkattu ulkomaille kotiuttamista odotettaessa tai sen aikana. Tämän alajakson mukainen korvaus on rajoitettu koskemaan ainoastaan vakuutetun aluksen miehistöluettelossa mainittua miehistön jäsentä haaksirikon tai täyskadon tapahtumahetkellä, eikä ketään muuta henkilöä.

 

4 JAKSO - HENKILÖKOHTAISET TAVARAT

Korvausvelvollisuus vakuutetun aluksen liikennöinnin aikana vakuutetulla aluksella olevan miehistön jäsenen henkilökohtaisten tavaroiden katoamisesta tai vahingoittumisesta. Korvausta ei makseta miehistön henkilökohtaisten tavaroiden varkaudesta tai anastuksesta eikä käteistä, sekkejä, jalometalleja tai harvinaisia metalleja tai kiviä, timantteja, taideteoksia, antiikkiesineitä, arvoesineitä tai harvinaisia tai arvokkaita esineitä.

 

5 JAKSO - HARHAUTTAMISKULUT

Vastuu maksaa satamamaksut, bunkkerit, vakuutukset, varastot, elintarvikkeet ja miehistön palkat, lukuun ottamatta voittojen menetystä, vuokraa, rahtia tai muita kustannuksia, joita vakuutetulle aiheutuu vakuutetun aluksen siirtämisestä maihin tai sairaan tai loukkaantuneen miehistön jäsenen saamasta lääkärinhoidosta.

 

Kattavuuden rajat:

Korvauksen enimmäismäärä:
- 100 000 000 euroa yhdestä onnettomuudesta tai tapahtumasta, yhdistetty yksittäinen raja.
- 250 000 euron alarajoitus, joka liittyy kaikkiin miehistövahinkoihin Yhdysvaltain / Kanadan lainkäyttöalueella, yksi onnettomuus tai tapahtuma, yhdistetty yksittäinen raja.

 

Omavastuut:

- 500 euroa matkatavarakorvausten osalta jokaisella matkalla.
- 1 500 euroa kaikkien muiden korvausvaatimusten osalta yhden tapaturman tai tapahtuman osalta.
Jos yksi tapaturma aiheuttaa erilaisia korvausvaatimuksia, kaikkien korvausvaatimusten yhteismäärään sovelletaan korkeinta omavastuuta, jota sovelletaan kuhunkin korvausvaatimukseen.

 

Käyttöehdot: (TÄRKEÄÄ)

Atylan P&I:n tarkoituksena on suojata aluksen toiminta kaikilta vahingoilta, joita se voi aiheuttaa, mukaan lukien ammattitaitoisen miehistön vastuu ja heidän toimintansa aluksella. Mutta koska vakuutus antaa meille mahdollisuuden sisällyttää saman vakuutusturvan myös osallistujiin ja matkustajiin, käytämme tätä mahdollisuutta.
Tämä ei tarkoita sitä, että kuka tahansa voi esittää korvausvaatimuksen mistä tahansa aluksella sattuneesta ongelmasta. Vakuutusta on käytettävä vastuullisesti, ja siksi siihen sisältyy joukko omavastuuosuuksia (kuten edellä on selitetty).

Hyväksymällä P&I-vakuutuksemme kattavuuden ja olemalla ottamatta omaa vakuutusta aluksellaoloaikana hyväksyt seuraavat ehdot:

1. Jos korvausvaatimus johtuu korvausvaatimuksen aiheuttajan aiheuttamasta tapaturmasta, kyseinen henkilö maksaa vastaavan omavastuun.
2. Jos korvausvaatimus johtuu Atylan ammattimiehistön (ja oletettavasti kapteenin) aiheuttamasta onnettomuudesta, Atyla Ship Foundation maksaa vastaavan omavastuun.

TÄRKEÄÄ: Jos et halua joutua maksamaan näitä omavastuita, suosittelemme, että otat oman matkavakuutuksen. Esimerkiksi yhtiö "TopSail Insurance" tarjoaa esimerkiksi Tall ship -kohtainen politiikka joka maksaa noin 31 € 7-14 päivän matkalta.

 

Referenssit ja miten korvausvaatimus luodaan:

Koska mahdolliset korvausvaatimukset on esitettävä vakuutetulle (Atyla Ship Foundation), emme voi sisällyttää tähän vakuutustodistusta tai vakuutuskirjan koko sanamuotoa, jotta vältettäisiin suorat yhteydenotot osallistujilta tai matkustajilta. Vakuutusyhtiö lähetti meille kuitenkin tämän tarjouksen vakuutustodistukseksi:

"Yllä kuvatun vakuutusturvan tarjoaa 100% Lloyd's Underwriters, A+-luokituksella (S&P), jonka sovellettavat ehdot ovat määräävät sen tulkinnan suhteen."

Jos sinun on koskaan tarvitse luoda mitään vaatimus sinun tulee tehdä se kautta miehistömme tai kirjoittamalla sähköpostia osoitteeseen atyla@atyla.org ja me laittaa sinut yhteyttä välittäjämme valmistella vaatimuksen.